1. Prijzen en koopovereenkomst

1.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van NYCE zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.
1.2
De koopovereenkomst tussen NYCE en de klant komt als volgt tot stand:
- de klant plaatst een bestelling op de website van NYCE door artikelen in het winkelwagentje te laden en de persoonsgegevens in te vullen.
- vervolgens maakt de klant een keuze uit zelf betalen per bank na levering of betalen per iDEAL en klikt op de button ’Bevestigen’.
- de bevestiging dat de bestelling succesvol is afgerond verschijnt op het scherm. Naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt vervolgens een bevestiging van de order gestuurd.
1.3
Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail (met leesbevestiging) te sturen naar info@nyce.nl

2. Levering, prijzen en transport

2.1
Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn gebaseerd op levering door geheel Nederland en zijn inclusief BTW.
2.2
Het risico van het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor NYCE. Op het moment van aflevering van de artikelen gaat het risico over op de klant. Het risico van een eventuele retourzending van de artikelen is voor rekening van de klant. Ook de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
2.3
De artikelen worden doorgaans uit voorraad geleverd en kunnen meestal binnen 10 werkdagen bij de klant worden afgeleverd. NYCE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van deze indicatieve levertijd.
2.4
Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de klant NYCE hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1
Bij een bestelling is geen aanbetaling van toepassing. Bestellingen dienen te worden betaald na aflevering. De klant ontvangt hiervoor een factuur waarop een betalingstermijn van toepassing is van 14 dagen.
3.2
Onze artikelen kunnen op verschillende manieren worden betaald:
- De klant betaalt zelf het op de factuur vermelde bedrag o.v.v. het ordernummer via zijn/haar bank.
- De klant betaalt indien gewenst met iDEAL bij het plaatsen van de bestelling.
- Contante betaling aan de chauffeur.

4. Levertijden

4.1
De vermelde levertijden zijn indicatief en gaan in zodra NYCE de bestelling van de klant heeft ontvangen.
4.2
Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door NYCE wordt overschreden, zal NYCE de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen.

5. Schade bij transport

5.1
Indien een artikel beschadigd bij de klant aankomt, dient deze NYCE hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen. Er wordt dan een afspraak met de klant gemaakt om het artikel op te halen. Binnen 7 werkdagen na retour van het beschadigde artikel krijgt de klant een nieuw exemplaar toegestuurd.

6. Zichttermijn en herroepingsrecht

6.1
De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met NYCE te ontbinden binnen 14 werkdagen na levering van de bestelling zonder opgave van redenen. De klant dient NYCE hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan NYCE te retourneren. Het totaalbedrag van de artikelen wordt door NYCE binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn hierbij voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.
6.2
NYCE behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel gebruikt, of door de klant beschadigd is.
6.3
Gepersonaliseerde en op specificatie van de klant gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

7. Garanties en klachten

7.1
NYCE geeft op haar artikelen geen specifieke garanties. NYCE streeft naar het leveren van duurzame kwaliteit, zowel met betrekking tot het hout als de afwerking. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat de geleverde artikelen niet voldoen aan zijn kwaliteitsverwachting, dan kan de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) binnen 2 werkdagen aan NYCE laten weten, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.
7.2
Houten artikelen reageren, net als hout zelf, op klimaatomstandigheden. In hoeverre is afhankelijk van de afwerking en de plaats waar het artikel komt te staan of te hangen. Daar het voor NYCE niet mogelijk is te controleren of de klant het artikel naar behoren behandelt kan NYCE hier helaas geen garantie op geven. Los daarvan zal NYCE altijd eventuele klachten naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

8. Privacy

8.1
De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door NYCE in het klantenbestand opgenomen en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en u in de toekomst te informeren. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
8.2
NYCE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

9. Toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland zijnde het Kantongerecht te Alkmaar.

Powered by Lightspeed
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen